Ei vielä käyttäjätunnusta? Luo tunnus:

Kiitos, tunnuksesi on luotu.

Voit nyt kirjautua sisään käyttäen sähköpostiosoitettasi ja salasanaasi.

MIKÄ ON KOULUKINO-LAUDATUR?

Koulukino on valtakunnallinen elokuvakasvatuksen asiantuntijajärjestö, joka kannustaa kouluja elokuvan pariin ja tarjoaa opettajille elokuvakasvatuksen välineitä. Koulukino mm. tuottaa opettajien elokuvakasvatustyön tueksi maksuttomia oppimateriaaleja elokuvateatterilevityksessä olevista elokuvista. Materiaalit ovat laajoja ja monipuolisia elokuvien ja elokuvakasvatuksen tietopaketteja, jotka sekä vahvistavata elokuvanlukutaitoa, että kannustavat käyttämään elokuvaa opetuksessa eri oppiaineiden yhteydessä.

Koulukino-Laudatur on opettajankoulutukseen suunnattu palvelu, joka laajentaa Koulukinon toimintaa yliopistoihin. Palvelu vastaa osaltaan opettajankoulutuksen elokuvakasvatusmateriaalin tarpeeseen ja pyrkii vahvistamaan tulevien opettajien mediakasvatusosaamista. Laudatur on elokuvakasvatuksen työkalupakki opettajankoulutukseen.

Sivustolla olevat elokuvat ovat laillisesti katsottavissa opettajankoulutuksen puitteissa. Käyttäjän ei siis tarvitse erikseen huolehtia esitysoikeuksista. Elokuvat on valittu siten, että ne sopivat eri oppinaineiden ja opetussuunnitelmien sisältöihin ja tavoitteisiin. Muiden kuin sivustolta löytyvien elokuvien näyttämiseen tarvitset luvat, ohjeita elokuvien esityslupien hankkimiseen löydät Koulukinon sivuilta.

Opetussuunnitelmien perusteiden sisältöjä on helppo lähestyä juuri elokuvan kautta: elokuva tarjoaa monilukutaitoon, muihin laaja-alaisen osaamisen alueisiin sekä ilmiölähtöiseen oppimiseen hyviä lähtökohtia ja näkökulmia. Laudatur-palvelussa on avattu ja pohdittu erityisesti perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteita elokuvakasvatuksen näkökulmasta ja se pyrkii tuomaan esiin elokuvakasvatuksen hyödyllisyyden opetussuunnitelmien käyttöönotossa ja niiden sisältöjen avaamisessa.

Ohjeet sivuston käyttöön
Käyttääksesi palvelua sinun on rekisteröidyttävä sivustolle. Kirjautumalla saat koko palvelun käyttöösi.
Kirjautumisen jälkeen pääset palvelun etusivulle, jossa näet kaikki sivuston elokuvat. Elokuvalaatikkoa klikkaamalla pääset linkkiin, josta voit katsoa elokuvan, lisäksi löydät elokuvaan liittyvää taustamateriaalia, tehtäviä jne.
Elokuvien lisäksi sivustolta löytyy mm. myös laajemmin mediakasvatusta käsittelevä osio sekä opettajuutta elokuvien kautta pohtiva Minä opettajana -osio.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste


INTRODUCTION TO LAUDATUR IN ENGLISH

Koulukino is a nationwide film education association that encourages schools to study cinema and offers film education tools for teachers. Koulukino produces free of charge educational materials about films distributed in movie theatres. The materials are extensive and versatile film education packages that promote the use of films in teaching of various subjects.

Laudatur is designed as a teacher education service that will broaden Koulukino's functions to universities. The service provides film education materials for teacher education and seeks to strengthen future teachers' expertise in media education. Laudatur is a film education toolbox for teacher education.

The movies on the site can be viewed freely during teacher education. The user does not have to worry about copyrights. The movies on the site have been selected in a way that makes them suitable for different subjects and for the new curriculum contents and objectives. The site offers high-quality movies, experiential teaching tools, as well as an introductionto film education. If displaying a movie on the website needs permission, instructions to purchase the license can be found on Koulukino website.

Films as an art form are capable of increasing the linguistic and cultural awareness, and understanding of internationalism and globalism. Likewise, films are full of emotions, which makes them excellent tools in handling areas connected with emotional skills, for example, bullying problems, which can be approached with an ease through an experimental movie that reflects the dynamics of a painful school environment.

Films offer literacy skills, starting points, and perspectives for phenomenon-inspired learning. Adopting film literacy in the new curriculum would be a part of wide-ranging practices: reading and writing skills, media literacy and ICT skills. Laudatur service offers ideas and examples of how film education can be used to support the new curriculum, and what film education has to offer for teaching from the viewpoint of the new curriculum. Introduction of film education curricula would also widen the knowledge, skills, and technological capabilities of students.